اولین گام برای انجام هر فعالیت تحقیقی،انتخاب موضوع یا عنوان مناسب برای آن تحقیق است. در این راستا عنوان برخی از موضوعات از قبل تعیین و اختیار دانشجویان قرار داده شده است. برای انتخاب یکی از آنها و اعلام آمادگی جهت انجام تحقیق، بر اساس رویه زیر عمل نمایید:

1) ورود به سایت vpm.alirezahashemi.ir 

توجه: چنانچه شناسه و رمز عبور ندارید، در سایت ثبت نام کرده و منتظر تایید ثبت نام خود بمانید. تایید ثبت نام از طریق ایمیل به شما اعلام خواهد شد.

2) مراجعه و انتخاب منوی پروژه ها

3) انتخاب زیر پروژه با عنوان "درخواست انجام موضوع تحقیقی مصوب"

4) انتخاب منو با عنوان "کارها"

توجه: با انتخاب منوی فوق، جدول موضوعات پیشنهادی جهت انجام انواع فعالیت های تحقیقی، که نوع آن در ستون پیگرد قید شده به متقاضی ارائه می گردد.

5) انتخاب موضوع مورد نظر

توضیح: برای انتخاب موضوع مورد نظر بر روی نام آن کلیک نمایید.

توجه: فقط از بین موضوعاتی انتخاب نمایید که وضعیت آن "موضوع مصوب" باشد. در غیر اینصورت امکان تقاضای انجام موضوع برای شما وجود نخواهد داشت.

6) انتخاب منوی "بروزرسانی"

7) تغییر فیلد وضعیت به "منتظر بررسی تقاضای انجام"

8) تغییر مقدار فیلد "واگذار شده به" به نام اینجانب (سیدعلیرضا هاشمی گلپایکانی)

9) درج توضیحات در خصوص لازمر در بخش توضیحات

توجه: درج موارد زیر ضروری است:

(ایده پیشنهادی برای حل): رویکرد یا ایده کلی و مفهومی مورد نظر برای حل مسئله

(فرآیند تحقیق): مراحل و گام های اجرای تحقیق بر اساس ایده پیشنهادی

(نحوه ارزیابی نتایج): روشی که نتایج تحقیق بر اساس آن ارزشیابی و اعتبار سنجی خواهد شد

10) الصاق فایل (یا فایل ها) به موضوع پیشنهادی با استفاده از فیلد و دکمه فرمان فایل

11) انتخاب دکمه فرمان "انجام"

 

پس از انجام مراحل فوق، درخواست شما در کارتابل اینجانب قرار گرفته و پس از بررسی، نتیجه آن از همین طریق به شما اعلام خواهد شد. برای مشاهده نتیجه بررسی، پس از ورود به سایت، به قسمت "داشبرد" مراجعه نموده و آخرین وضعیت درخواست خود را ملاحظه نمایید. در ضمن به محض ارسال نتیجه بررسی به شما، برای شما یک ایمیل اطلاع رسانی ارسال خواهد شد.