اولین گام برای انجام هر فعالیت تحقیقی،انتخاب موضوع یا عنوان مناسب برای آن تحقیق است. برخی از دانشجویان علاقمند به انجام تحقیق بر روی موضوع مورد علاقه خود هستند. این دسته از دانشجویان باید موضوع مورد نظر را، که حتما باید بر اساس زمینه های تحقیقی اینجانب که در بخش "زمینه های تحقیقاتی" آورده شده باشد، بر اساس رویه زیر به اینجانب، به عنوان استاد مشاور یا استاد راهنمای تحقیق پیشنهاد و تایید آن را دریافت نمایند:

 

1) ورود به سایت vpm.alirezahashemi.ir 

توجه: چنانچه شناسه و رمز عبور ندارید، در سایت ثبت نام کرده و منتظر تایید ثبت نام خود بمانید. تایید ثبت نام از طریق ایمیل به شما اعلام خواهد شد.

2) مراجعه و انتخاب منوی پروژه ها

3) انتخاب زیر پروژه با عنوان "درخواست بررسی موضوعات تحقیق پیشنهاد شده"

4) انتخاب منو با عنوان "کار جدید"

توجه: با انتخاب منوی فوق، فرمی بر روی صفحه ظاهر می گردد که باید بر اساس موضوع پیشنهادی تکمیل گردد.

5) انتخاب نوع فعالیت تحقیق در فیلد با عنوان پیگرد

توضیح: به طور کلی فعالیت های تحقیقی تعریف شده برای دانشجویان رده های مختلف به قرار زیر است:

الف) کارشناسی: پایان نامه

ب) ارشد حضوری و مجازی: سمینار، پایان نامه

باید توجه شود که در فعالیت تحقیقی از نوع سمینار، دانشجو موظف به مطالعه تحقیقات جدید و مرتبط با یک حوزه یا زمینه تحقیقاتی است. در فعالیت تحقیقی از نوع پایان نامه، دانشجو موظف به حل یک مسئله مشخص تحقیقی در زمینه ای تحقیقاتی است. معمولا نتیجه مطالعه در یک زمینه تحقیقاتی که در قالب سمینار انجام می شود، باید منجر به کشف چند مسئله تحقیقاتی جدید (مشتمل بر مفروضات، اهداف، ایده و رویکرد، متدولوژی و روش ارزیابی) گردد. دانشجو برای انجام پایان نامه باید از بین مسائلی که در مطالعه خود در قالب سمینار انجام داده، موضوع خود را انتخاب نماید.

6) درج عنوان موضوع پیشنهادی در فیلد موضوع

7) درج توضیح در رابطه با موضوع پیشنهادی

توضیح:برای هر نوع پیگرد باید در بخش توضیحات موارد مشخصی به شرح زیر درج گردد:

  • سمینار:
  • مشخصات و جزئیات در رابطه با زمینه کلی مسئله یا مسائل مورد مطالعه
    • پایان نامه:

(زمینه کلی): شرح زمینه کلی شکل گیری مسئله

(شرح مسئله): بیان مختصر و ساده زمینه مسئله ، مفروضات و معلومات مسئله، اهداف و مجهولات مسئله

(ایده پیشنهادی برای حل): رویکرد یا ایده کلی و مفهومی مورد نظر برای حل مسئله

(فرآیند تحقیق): مراحل و گام های اجرای تحقیق بر اساس ایده پیشنهادی

(نحوه ارزیابی نتایج): روشی که نتایج تحقیق بر اساس آن ارزشیابی و اعتبار سنجی خواهد شد

8) قرار دادن فیلد وضعیت "منتظر بررسی"

9) تغییر فیلد (واگذار شده به) به اینجانب (سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی)

10) الصاق فایل (یا فایل ها) به موضوع پیشنهادی با استفاده از فیلد و دکمه فرمان فایل

توضیح: بقیه فیلدهای فرم، بدون تغییر باقی بمانند.

11) انتخاب دکمه فرمان ساخت

با انجام و تکمیل مراحل فوق، موضوع تعریف شده توسط دانشجو در کارتابل استاد قرار گرفته و به وی به وسیله ایمیل دریافت تقاضای دانشجو اطلاع رسانی می شود. به محض بررسی موضوع پیشنهادی توسط استاد، نتیجه آن به صورت یادداشت و تعیین وضعیت کار به دانشجو اعلام می گردد. با اعلام نتیجه، ایمیل آگاهی دهنده ای برای دانشجو ارسال شده و وی می تواند بعد از ورود به سایت، به منوی "داشبرد" مراجعه نموده و نتیجه و جزئیات بررسی موضوع خود را ملاحظه نماید.