به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که ریز نمرات نهایی مربوط به قسمت های مختلف ارزیابی درس ITSP را می توانید در بخش نمره ها ملاحظه نمایید. بر این اساس وزن بخش های مختلف ارزیابی به قرار زیر بوده است:

1) نمره پایان ترم - 40 درصد

2) پروژه کلاسی شامل سه گزارش - کلا 55 درصد

      • گزارش اول 25 درصد - گزارش دوم 35 درصد و گزارش سوم 40 درصد از کل نمره پروژه کلاسی بوده است

3) تمارین کلاسی - 5 درصد

4) پروژه مطالعاتی - کلا 7.5 درصد اضافه بر کل نمره

5) یادداشت ها و جزوه های کلاسی - کلا 7.5 درصد اضافه بر کل نمره

 

در صورت هر گونه اعتراض یا ابهام، مراتب را فقط از طریق ایمیل دانشگاه اینجانب، تا پایان روز دوشنبه 30 دی ماه اعلام می نمایید. به هیچگونه مراجعه حضوری جواب داده نخواهد شد. در صورت نیاز به مراجعه حضوری پس از طرح اولیه به صورت ایمیل، به شما اطلاع داده خواهد شد.

موفق باشید