از آنجایی که نمره مربوط به اینجانب بزودی به استاد درس سمینار شما اعلام خواهد شد، لذا لازم است تا کلیه گزارش ها و خروجی های خود را در اسرع وقت در پورتال vpm.alirezahashemi.ir بالاگذاری فرمایید. در غیر اینصورت نمره شما بر مبنای هر آنچه که از نتایج کار شما در این پورتال وجود داشته باشد محاسبه و به استاد درس اعلام خواهد شد.

موفق باشید