سلام!

یکی از نکات جالبی که در چند روز اخیر به آن برخورد کردم، کنفرانسی با عنوان ASONAM که ظاهرا مخفف عبارت Advances in Social Network Analysis and Mining است که دو غول بزرگ انتشار مطالب علمی، یعنی IEEE و ACM با هم و به صورت مشترک آن را برگزار می کنند. لینک اینترنتی این کنفرانس هم http://www.asonam2014.org/ است و می توانید جزئیات آن را مشاهده نمایید.

به عقیده حقیر برگزاری کنفرانسی با این عنوان، آن هم توسط دو موسسه با سابقه و صاحب نام در عرصه انتشارات علمی و تحقیقاتی بسیار معنی دار است. دقت در موضوع کنفرانس که همان شبکه های اجتماعی و کاربرد روش های مهندسی در تحلیل این شبکه هاست، بوضوح به ما می گوید که این موضوع از نظر صاحب نظران علمی چقدر مهم و حساس شده است. البته روی این که چرا این مقوله اینقدر داغ شده، خیلی حرفها می توان زد که فعلا مجال آن نیست. ولی بد نیست توجه شما را به عبارتی از سخنرانی یکی از دانشمندان اروپایی که به عنوان سخنران کلیدی کنفرانس ASNA یا همان Applications of Social Network Analysis که دو سال پیش در زوریخ برگزار شده و بنده هم در آن حضور داشتم، جلب می نمایم. او در سخنرانی خود گفت : در زمان کنونی داده (به معنای عام) به اندازه نفت یا بلکه بیشتر از آن برای ما ارزش دارد!!! ... همین یک اشارت ما را بس!...

محورهای کنفرانس هم قابل توجه و عنایت است!...بخصوص برای عزیزانی که قصد انتخاب موضوع پایان نامه یا سمینار دارند، می توانند از عناوین این محورها استفاده نمایند:

• Agent based social simulation and computational models
• Anomaly detection in social network evolution
• Application of social network analysis and mining
• Community discovery and analysis in large scale online/offline social networks
• Connection between biological similarities and social network formulation
• Contextual social network analysis and mining
• Crime network analysis
• Crowd sourcing
• Cyber anthropology
• Dark Web
• Data models for social networks and social media
• Data protection inside communities
• Economical impact of social network discovery
• Evolution of communities/patterns on the Web and in large organizations
• Impact of social networks on recommendations systems
• Incorporating social information in query processing and query optimization
• Information acquisition and establishment of social relations
• Influence of cultural aspects on the formation of communities
• Large-scale graph algorithms for social network analysis
• Misbehavior detection in communities
• Migration between communities
• Multi-actor/multiple-relationship networks
• Multi-agent based social network modeling and analysis
• Open source intelligence
• Pattern presentation for end-users and experts
• Personalization for search and for social interaction
• Political impact of social network discovery
• Privacy, security and civil liberty issues
• Recommendations for product purchase, information acquisition and establishment of social relations
• Scalability of social networking/search algorithms
• Social and cultural anthropology
• Social geography
• Social psychology of information diffusion
• Spatial/knowledge networks
• Statistical modeling of large networks
• Trust networks and evolution of trust
• Visual representation of dynamic social networks

موفق باشید